платина

 1. MHonda
 2. Syshestvo
 3. Diamondprx
 4. Dori4n
 5. Dmit2708
 6. Johnyrazer
 7. Johnyrazer
 8. Pasha666
 9. Foxets
 10. shvaygert
 11. Pasha666