dota 2

 1. TviK1
 2. Kamain
 3. BestZona
 4. Edgar2107
 5. cheatd
 6. Lantar25
 7. Lantar25
 8. Jonny333
 9. Jonny333
 10. Jonny333
 11. Jonny333
 12. inkognit1
 13. RinG0
 14. Jonny333
 15. Baha
 16. Wu123
 17. tomushin0
 18. pressed
 19. aizek1337
 20. gooqo