dota 2

 1. Zloylis
 2. TviK1
 3. Kamain
 4. BestZona
 5. Edgar2107
 6. cheatd
 7. Lantar25
 8. Lantar25
 9. Jonny333
 10. Jonny333
 11. Jonny333
 12. Jonny333
 13. inkognit1
 14. RinG0
 15. Jonny333
 16. Baha
 17. Wu123
 18. tomushin0
 19. pressed
 20. aizek1337